Invitasjon til Årsmøtet 2020

Vi ønsker alle med interesse for klubben velkommen til kombinert Foreldre og Årsmøtet i Hafrsfjord sykkelklubb torsdag 13. februar kl. 18:00, i Måltidets hus, Ipark (Innovasjonspark Stavanger).

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og sakslisten.
 3. Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning for 2018.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2019
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg:
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Kasserer
  4. 2 styremedlemmer (hvorav en er ungdomsrepresentant og 1 varamedlem
  5. Øvrige valg ihht. organisasjonsplanen jf. pkt. 9
  6. Kontrollutvalg ihht ny Lovnorm fra NIF
  7. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
  8. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og ett varamedlem.

Valgliste vil være klar før møtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Saker må meldes til styret innen 30. Januar 2020 til leder@sykkelklubben.com

Vel møtt !!

Vennlig hilsen
Knut Braut
Leder Hafrsfjord Sykkelklubb

Dokumenter – Årsmøte 2020

Innkalling & Saksliste

Innkalling & Saksliste

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

Regnskap 2019

Regnskap 2019