Bestille lisens

Det er nå klart for å få registrert lisens for 2018.

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt, men det oppfordres til å løse lisens selv om man ikke deltar på ritt. Dere kan lese om lisens her: http://sykling.no/article/info-om-lisens og herhttp://www.eqtiming.no/?encyclopedia=instruks-for-utover. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring for ulykker under all utøvelse av sykkelsport samt ulykker på reise til og fra sykkelritt, og ikke minst under organisert trening. Forsikring kan du lese om her:  Forsikringsdokumenter – Gjensidige . Barn opp til og med 12 år trenger kun lisens dersom de skal delta i aktiv klasse i ritt (dette kan variere litt fra ritt til ritt). All annen aktivitet dekkes av NIFs barneforsikring. Lisens er uansett billig for barn: MK6-12: 0,- eller 10,- ? (avhengig av om en vil ha kort).

Det er en forutsetning for å få godkjent lisens at medlemsavgiften til klubben er betalt. Vi oppfordrer alle om å betale inn medlemsavgift til Hafrsfjord Sykkelklubb etter satsene som ligger her: http://www.sykkelklubben.com/index.php/bli-medlem

Etter medlemsavgift er betalt følges følgende prosedyre for lisensregistrering:

  1. Utøver registrerer sin lisens på denne sidenNB: For junior, senior og master må dere i år velge EXT (Extended/Utvided) for å kunne sykle aktive ritt (ikke trim- og tur-ritt). De som har hatt lisens tidligere skal ha mottatt en lenke for fornyelse. Da er en del ferdig utfylt. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn, lisenstype og sykkelklubb (Hafrsfjord SK). Hvis lisensen skal betales av en annen enn utøveren selv kan man oppgi alternativ fakturamottaker ved registrering, eller man mottar fakturaen selv og videresender den.
  2. Faktura vil bli tilsendt til oppgitt epostadresse umiddelbart etter registrering. Lurt å betale denne med en gang. Sjekk også søppelpost mappen dersom fakturaen ikke mottas.
  3. Hafrsfjord sykkelklubbs lisensansvarlig vil motta en epost hver dag når det finnes registrerte lisenser til godkjenning, og godkjenne disse dersom medlemsavgiften er betalt.
  4. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben vil utøveren motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.
  5. Ved klubbovergang må lisensen i tillegg godkjennes av lisensansvarlig i utøverens gamle klubb.  Når lisensansvarlig i begge klubbene har godkjent lisensen er overgangen godkjent.

Ved spørsmål ta kontakt med oss

Mer info:

Meld syklistskade. Idrettens skadetelefon: 02033

NCFs side om lisenser.

NIFs sider om barneidrett. (Dekker til en viss grad også trenere)