Invitasjon til kombinert Foreldre & Årsmøtet 2019

Vi ønsker alle med interesse for klubben velkommen til kombinert Foreldre og Årsmøtet i Hafrsfjord sykkelklubb torsdag 21. mars fra kl. 18:30 ved Jåttå VGS.

Vi avholder foreldremøtet fra kl. 18:30 – 19:30

 • Presentasjon av klubben
 • Behov i klubben
 • Årshjul for 2019

Det blir enkel matservering.

Vi avholder årsmøtet rett etter foreldremøtet kl. 19:30

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen og sakslisten.
 3. Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning for 2018.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2019
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg:
  1. Leder
  2. 1 styremedlem og 1 varamedlem
  3. Øvrige valg ihht. organisasjonsplanen jf. pkt. 9
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
  6. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og ett varamedlem.

Valgliste vil være klar før møtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Saker må meldes til styret innen 7. Mars 2019 til leder(at)sykkelklubben.com

Vel møtt !!

Vennlig hilsen
Trond Egil Gjelsvik-Bakke
Leder Hafrsfjord Sykkelklubb