Årsmøte

Årsmøte avoldes 14.03.2023 klokka 1900 på Vår Enegri Arena. Saker som skal behandles av årsmøtet må være tilsendt styret senest 28.02.2023 klokka 1900